Podkarpackie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Władze Podkarpackiego WOPR 

Władzami Podkarpackiego WOPR są:

  1. Zjazd Podkarpackiego  WOPR
  2. Zarząd Podkarpackiego WOPR
  3. Komisja Rewizyjna Podkarpackiegoo WOPR
  4. Komisja Dyscyplinarna Podkarpackiego WOPR

 

 
 
Polecamy