Podkarpackie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Kontakt z Rzeszowskim WOPR

Biuro Rzeszowskiego WOPR jest czynne:

wtorek w godzinach od 13.45 - do 16.45

środa w godzinach od 11.45 - do 15.00

piątek w godzinach od 7.30 - do 10.00

 

Adres biura:

35-005 Rzeszów,  ul. Bardowskiego 2
tel./fax (017) 862 43 35
tel. kom. 607 299 255
rzewopr@pro.onet.pl

 

Konto bankowe:
PBS Sanok O/Rzeszów
67 8642 1126 2012 1133 9674 0001
Polecamy