Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podkarpackiego


Dane adresowe
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2
tel. 178624335
email: biuro@woprpodkarpackie.eu